Výsledky vyhľadávania

 1. Modelovanie technologických prestávok po mokrých procesoch
  Šmotlák Marcel ; V270  Makýš Peter (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.08.2014 ; Študijný program : 678
  technológia stavieb Building Technology moisture technological lag technologická prestávka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78551
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh efektívneho integrovaného manažérskeho systému stavby
  Krajčovič Juraj ; V270  Gašparík Jozef (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.08.2014 ; Študijný program : 678
  technológia stavieb Building Technology safety quality informačné technológie environmentálne riziká bezpečnosť kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55416
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 3. Návrh metodiky pre zistenie technickej hodnoty budov
  Skákala Peter ; V300  Nič Milan (škol.) ; V300
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  technológia stavieb Building Technology budova
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72781
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 4. Metodika stanovenia hodnoty nákladov bytov v charakteristickom uzle ich životného cyklu.
  Karel Ján ; V300  Nič Milan (škol.) ; V300
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 678
  technológia stavieb Building Technology value costs life cycle byt náklady životný cyklus opotrebenie hodnota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75792
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 5. Tvorba cenových máp na učenie všeobecnej hodnoty bytov
  Štipkala Miroslav ; V  Nič Milan (škol.) ; V300
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 678
  technológia stavieb Building Technology matematická štatistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76815
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 6. Viacdimenzionálne plánovanie výstavby
  Funtík Tomáš ; V270  Makýš Peter (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.08.2014 ; Študijný program : 678
  technológia stavieb Building Technology zariadenie staveniska
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78559
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 7. Optimalizácia metodiky pre hodnotenie inteligentných budov z hľadiska kvality realizácie
  Strigáčová Lenka ; V270  Somorová Viera (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 27.08.2014 ; Študijný program : 678
  technológia stavieb Building Technology certification facility management intelligent buildings certifikácia inteligentné budovy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78582
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Vysokohodnotné cementové kompozity
  Sabová Andrea ; V260  Unčík Stanislav (škol.) ; V260
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 678
  technológia stavieb Building Technology silica fume kremičitý úlet
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78578
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 9. Štúdium vlastností mált na báze vzdušného vápna a vápenno-puzolánových spojív pre obnovu historických objektov
  Užáková Michaela ; V260  Pavlík Vladimír (škol.) ; V260
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 678
  technológia stavieb Building Technology pozzolan lime mortar malta puzolán vápno
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78586
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 10. Metodika výberu technológie riešenia porúch kontaktných zatepľovacích systémov
  Petro Marek ; V270  Božík Michal (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technológia stavieb Building Technology ETICS ETICS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76763
  dizertačná práca
  kniha

  kniha