Výsledky vyhľadávania

  1. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  2. kniha

    kniha

  3. Nábor, výber a prijímanie zamestnancov v spoločnosti SLOVKORD, a.s.
    Jurkovičová Veronika  Fedič Dušan (škol.) ; M330
    Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
    MTF ;
    personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise výber zamestnancov získavanie zamestnancov
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46974
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  4. Vzdelávanie zamestnancov v podniku ako súčasť personálnej práce
    Dobrovický Peter  Končal Viliam (škol.) ; M310
    Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
    MTF ;
    personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47295
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  5. Skvalitnenie systému motivácie zamestnancov v ETI ELB, s.r.o. Báhoň
    Zadubanová Lenka  Bednáriková Mária (škol.) ; M310
    Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
    MTF ;
    personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise motivačné teórie motivation
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46984
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  6. Osobnosť a duševné zdravie
    Tvarošková Lucia  Petráš Milan (škol.) ; M310
    Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
    MTF ;
    personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise personality
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27138
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  7. kniha

    kniha

  8. Etika a právo v podnikateľskej praxi
    Uhlíková Jana  Kudla Jozef (škol.) ; M310
    Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
    MTF ;
    personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise etika morálka etický kódex
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52123
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  9. Prijímací pohovor do zamestnania
    Göndörová Klaudia  Koňušíková Marianna (škol.) ; M220
    Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
    MTF ;
    personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27211
    bakalárska práca
    kniha

    kniha

  10. Návrh na zlepšenie odmeňovania zamestnancov
    Malková Barbora  Mikuláš Stanislav (škol.) ; M7400
    Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
    MTF ;
    personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise odmeňovanie zamestnancov
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47004
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha