Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv masmédií na formovanie vedomia študentov stredných škôl
  Milota Miroslav  Odlerová Eva (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 81s CD ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81024
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Využitie e-vzdelávania vo vyučovacom procese
  Rampáček Erik  Tóblová Eva (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 65s CD ROM
  technology knowledge e-learning vedomosti technológie e-learning dotazník učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85169
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Záškoláctvo ako výchovný problém na školách
  Lovecký Štefan  Sawicki Silvester (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 57s CD ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80892
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Analýza možností zlepšenia komunikácie medzi učiteľom a rodičom na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom
  Kováčiková Ľudmila  Bednáriková Mária (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 65 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects feedback teacher spätná väzba učiteľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80829
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. SWOT analýza školy- vnútorné hodnotenie školy
  Macíková Alexandra  Szőköl Štefan (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 78 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects SWOT analysis SWOT analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81079
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Výchovné problémy u detí zo znevýhodnených rodín
  Harabinová Zuzana ; M  Sawicki Silvester (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 93 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects rodina záškoláctvo sociálne prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81071
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Problematika šikanovania na škole
  Lovecká Alena ; M  Černáková Eleonóra (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 57 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects agresor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80920
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh skvalitnenia systému rodinnej výchovy
  Račáková Diana ; M  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 83 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects Communication
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67712
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha