Výsledky vyhľadávania

 1. Predpoveď transformácie prietokov pre slovenský úsek Dunaja
  Haburajová Mária ; V  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo predpoveď
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91085
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Hydraulické posúdenie efektívnosti vo vybranej kanálovej sústave Žitného ostrova
  Shenga Zinaw Dingetu ; V  Šoltész Andrej (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93164
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh stokovej siete v obci Modrany
  Baďura Jerguš ; V  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo sewer system sewage stoková sieť kanalizačné potrubie odpadové vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79779
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Výpočet hladinového režimu rieky Váh v úseku Lipovec - Strečno
  Maco Samuel ; V  Rumann Ján (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo calibration mathematical model matematický model hladinový režim kalibrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91170
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Vplyv drsnosti koryta na priebeh plavebných hladín dolného Váhu
  Mičkalíková Ivana ; V  Možiešik Ľudovít (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo HEC-RAS HEC-RAS water level regime HEC-RAS HEC-RAS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91171
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Stabilita svahov - riešenie praktického problému (PVE Ipeľ)
  Uhliarová Eva ; V  Hruštinec Ľuboš (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo influence of water stability stabilita vplyv vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91483
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh na efektívnejšie nakladanie s odpadom v školskom zariadení
  Suchý Pavol ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91482
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh stokovej siete v Liptovskom Mikuláši - mestská časť Iľanovo
  Vavro Juraj ; V  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo design návrh splašková stoková sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99473
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Posúdenie zásobovania vybraných obcí napojených na Rimavsko Sobotský skupinový vodovod
  Jurík Tomáš ; V  Kriš Jozef (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91143
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh vtokového objektu pre vodácku dráhu v Košiciach
  Vetrík Marek ; V  Rumann Ján (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91447
  bakalárska práca
  kniha

  kniha