Výsledky vyhľadávania

 1. Zdroj tepla na drevné štiepky pre Základnú školu v Galante
  Brezina Zoltán ; V  Takács Ján (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services renewable energy sources energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101889
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Vetranie a požiarne vetranie bytového domu
  Pörgeová Beata ; V  Straková Zuzana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services ventilation bytový dom požiar vetranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100810
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre nákupné centrum
  Peržeľová Marianna ; V  Lulkovičová Otília (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services heat source zdroj tepla nákupné centrum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100884
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu
  Cseri Kinga ; V  Petráš Dušan (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services vykurovacia sústava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103559
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Vetranie športovej haly v Leviciach.
  Vinczeová Eva ; V  Boďo Róbert (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services vzduchotechnická jednotka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93089
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Centrálne vetranie a miestne odsávanie stolárskej dielne
  Pribyl Peter ; V  Straková Zuzana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100834
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Realizačný projekt vodovodu vo vysokej budove
  Juríkova Eva ; V  Jánošková Taťjana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100699
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Realizačný projekt kanalizácie domu seniorov
  Vörös Patrik ; V  Peráčková Jana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services wastewater canalization odpadové vody zrážkové vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100862
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre bytový dom
  Babinec Daniel ; V  Lulkovičová Otília (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services gas boiler heat source bytový dom plynová kotolňa zdroj tepla
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100689
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Optimalizácia prevádzky sústavy CZT s využívaním geotermálnej energie
  Pozsonyiová Kristína ; V  Takács Ján (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services waste water
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102030
  diplomová práca
  kniha

  kniha