Výsledky vyhľadávania

 1. Application of face detection algorithm on client’s side of web solutions by using JavaScript library Tracking.js / aut. Zuzana Képešiová, Danica Rosinová
  Képešiová Zuzana ; 030400  Rosinová Danica ; 030400
  ELITECH´18 : . CD-ROM, [6] p.
  computer vision face detection Viola-Jones framework tracking.js JavaScript web applications detected features filter
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Publikovanie archeologických dát vo webovom prostredí
  Stopková Eva ; V130 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  bezpečnostné nastavenia security settings web aplikácie web applications
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok