Výsledky vyhľadávania

 1. Investigation of microstructure and wettability of selected lead-free solders for higher application temperatures / aut. Roman Koleňák, Igor Kostolný
  Koleňák Roman ; 063700  Kostolný Igor ; 063000
  AIMS Materials Science : . Vol. 5, iss. 5 (2018), online, s. 889-901
  solder substrate wetting thermal properties
  http://www.aimspress.com/article/10.3934/matersci.2018.5.889/pdf
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055565532&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Investigation+of+microstructure+and+wettability+of+selected+lead-free+solders+for+higher+application+&st2=&sid=063fe61641a5efb30bc8d0290322e6c2&sot=b&sdt=b&sl=116&s=TITLE-ABS-KEY%28Investigation+of+microstructure+and+wettability+of+selected+lead-free+solders+for+higher+application+%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Electronic unit RTA for measuring thermophysical properties by transient planar hot discs sensor / aut. V Boháč, Vladimír Štofanik, Martin Markovič, Peter Dieška
  Boháč Vlastimil  Štofanik Vladimír ; 033000 Markovič Martin Dieška Peter ; 036000
  Measurement 2017 : . S. 163-166
  planar hot disc transient methods thermal properties auto calibrated bridge
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Thermotechnical Properties of Unburnt Clay Wall in Historical Family House and Wall Reconstruction
  Menďan Rastislav ; V180 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 248-253
  thermal properties clay building external walls renovation
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Thermal and optical properties of Cd1‐xZnxSe semiconductor from photoacoustic measurement
  Sarkar Bimal Kumar  Pavlendová Gabriela ; V240 Baník Ivan ; V240 Deviprasadh P.S.
  Thermophysics 2014 : . S. 105-111
  diluted magnetic semiconductor thermal properties optical properties photoacoustic spectroscopy Cd1‐xZnxSe
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Accelerated Ageing in Testing Historic Bricks
  Pavlendová Gabriela ; 010240  Lukovičová Jozefa ; 010240
  Sanace a rekonstrukce staveb 2014 a CRRB - 16th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings : . S. 165
  thermal properties historical bricks thermal properties
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Measurement of Bulding Materials Thermal Properties
  Veselský Juraj ; V240  Lukovičová Jozefa ; V240 Pavlendová Gabriela ; V240
  Applications of physical research in engineering : . s.113-138
  building materials stavebné materiály temperature measurement tepelné vlastnosti teplotné meranie thermal properties
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Vplyv druhu dreviny na tepelnoizolačné vlastnosti okien
  Panáček Pavol  Puškár Anton ; V180 Polášek Marek
  Ateliér otvorových výplní,izolací a vybavení staveb . Roč.16, č. 4 (2012), s.28-31
  drevo okno tepelno-izolačné vlastnosti thermal properties windows wood
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Electronic and Thermal Properties of Zinc Chalcogenides Based on Density Function Theory
  Pavlendová Gabriela ; V240  Baník Ivan ; V240 Sarkar Bimal Kumar Verma Ankur S.
  Thermophysics 2012 : . s.198-206
  electronic properties elektrické vlastnosti chalcogenides chalkogenidy tepelné vlastnosti thermal properties
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Bytové domy konštrukčnej sústavy T06B-KE (Košice)
  Menďan Rastislav ; V180 
  Zásady architektonického navrhovania stavieb . stav - október 2011 (2011), s.nestr.
  envelope construction merná potreba tepla na vykurovanie obalová konštrukcia specific heat use for heating tepelnotechnické vlastnosti thermal properties
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Bytové domy konštrukčnej sústavy LB
  Menďan Rastislav ; V180 
  Zásady architektonického navrhovania stavieb . stav - október 2011 (2011), s.nestr.
  envelope construction merná potreba tepla na vykurovanie obalová konštrukcia specific heat use for heating tepelnotechnické vlastnosti thermal properties
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok