Výsledky vyhľadávania

 1. Automatizovaná segmentácia valcov z údajov získaných terestrickým laserovým skenovaním
  Honti Richard ; 010140 
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 66 (108), č. 5 (2020), online, s. 89-94
  automatizované spracovanie dát terestrické laserové skenovanie mračno bodov odhad valcov
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2020/05/gako_2020_05.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Semi - automatizovaná identifikácia rovín v mračnách bodov
  Honti Richard ; 010140 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 1014-1019
  terestrické laserové skenovanie mračno bodov segmentácia rovín automatizácia spracovania dát
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Metódy tvorby geodetických podkladov na rekonštrukciu objektov
  Ježko Ján ; 010140 
  SANACE 2017 : . S. 55-64
  geodetické podklady elektronická tachymetria metódy GNSS terestrické laserové skenovanie fotogrametria
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. As-built documentation of anchor blocks of facade elements using TLS
  Erdélyi Ján ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140
  INGEO 2017 : . S. 3-10
  kotevné bloky fasáda výšková budova terestrické laserové skenovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Komplexný monitoring oceľovej mostnej konštrukcie
  Erdélyi Ján ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017 : . CD-ROM, [9] s.
  oceľová mostná konštrukcia terestrické laserové skenovanie akcelerometre pozemná radar interferometria
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Automation of point cloud processing to increase the deformation monitoring accuracy
  Erdélyi Ján ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Lipták Imrich Kyrinovič Peter ; 010140
  Applied Geomatics . Vol. 9, no. 2 (2017), s. 105-113
  terestrické laserové skenovanie mračno bodov automatizované spracovanie údajov ortogonálna regresia určovanie posunov a pretvorení
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Reprezentácia objektov s komplikovanou štruktúrou získaných metódou terestrického laserového skenovania
  Chalachanová Faixová Jana ; 010130  Horečný Juraj
  Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi, Kartografická konferencia 2016 : . S. 11
  terestrické laserové skenovanie terrestrial laser scanning ochrana lesa forest protection mesh
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Sledovanie zmien erózneho výmoľa v lokalite Turá Lúka
  Nosko Radovan ; 010160 
  27. konferencia mladých hydrológov, 14. konferencia mladých vodohospodárov, 16. konferencia mladých meteorológov a klimatológov : . CD-ROM, [8] s.
  výmoľová erózia UAV systém terestrické laserové skenovanie objem povodie rieky Myjava
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Využitie TLS na meranie a zobrazenie digitálneho modelu reliéfu pre potreby určovania objemov
  Bajtala Marek ; V140  Sokol Štefan ; V140 Lipták Miroslav ; V140
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD ROM, [11] s.
  digital model digitálny model reliéfu laser scanning objem terestrické laserové skenovanie volume
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=294021
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Geodetické podklady a dokumentácia - trendy tvorby a výstupy
  Ježko Ján ; V140 
  CzechSTAV 2014. Building Industry Changeovers : . CD-ROM, s. 33-42
  geodetické podklady elektronická tachymetria metódy GNSS terestrické laserové skenovanie fotogrametria
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok