Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh verejného vodovodu pre obce Podolie, Pobedim, Očkov
  Haršány Marek ; V  Tóthová Katarína (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering water reservoir water supply vodojem vodovodné potrubie vodovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100566
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh technologického zariadenia fontány s pripojením na vodovod a kanalizáciu
  Szikhardt Marian  Valášek Jaroslav (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  technické zariadenia budov Building Services jet dýza vodovodné potrubie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63190
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Projekt rekonštrukcie zdravotnotechnických inštalácií v polyfukčnom objekte.
  Mudrončík Tomáš  Jánošková Taťjana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings vodovodné potrubie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62638
  diplomová práca
  kniha

  kniha