Výsledky vyhľadávania

 1. Inaccuracies of industrial robot positioning and methods of their correction / aut. Milan Marônek, Jozef Bárta, Jozef Ertel
  Marônek Milan ; 063700  Bárta Jozef ; 063700 Ertel Jozef ; M3000
  Tehnički Vjesnik - Technical Gazette . Vol. 22, iss.5 (2015), s. 1207-1212
  accuracy correction robot
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=216675
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Zvýšená nepriezvučnosť konštrukcií - vplyv na plošnú hmotnosť hrúbku deliacej steny
  Tomašovič Peter ; V180  Gašparovičová Viera ; V180
  Noise and vibration in practice. Hluk a kmitanie v praxi. : . s.117-120
  airborne sound insulation budova building correction korekcia vzduchová nepriezvučnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vplyv snehu na variáciu tiažového zrýchlenia na observatóriu Conrad
  Mikolaj Michal 
  Juniorstav 2013 : . CD-ROM, [6] s.
  correction Gravitácia Gravity korekcia sneh sneh ako vodný ekvivalent snow snow water equivalent
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The effect of precipitation corrections on the dependence structure of storm characteristics
  Gaál Ladislav ; V160  Molnár Peter Szolgay Ján ; V160
  Urban challenges in rainfall analysis : . s.33-37
  correction dependence duration intensity intenzita oprava precipitation amount precipitation events Switzerland Švajčiarsko trvanie úhrn zrážok závislosť zrážkové udalosti
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Odhad presnosti určenia korekcií absolútnych gravimetrických meraní
  Mikolaj Michal 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  atmosféra atmosphere correction Gravity korekcia tiažové zrýchlenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Processing of Calibration Measurements on EZB-3
  Hašková Veronika ; V140  Lipták Miroslav ; V140
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 19, No. 4 (2011), s.18-23
  calibration correction kalibrácia polynomial series polynomický rad trigonometric series trigonometrický rad oprava
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Hydrologický signál v geodetických meraniach
  Mojzeš Marcel ; V130  Mikolaj Michal
  Transport vody,chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.502-513
  correction global navigation satellite system globálny navigačný satelitný systém Gravitácia Gravity hydrológia hydrology korekcia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Analýza výsledkov kalibrácie vodorovných kruhov
  Hašková Veronika ; V140  Lipták Miroslav ; V140
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010 : . s.nestr.
  calibration correction kalibrácia korekcia polynomial series polynomický rad trigonometric series trigonometrický rad
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok