Výsledky vyhľadávania

 1. Inovácia a modernizácia plavebných komôr Stupňa Gabčíkovo – štúdia uskutočniteľnosti - vráta plavebných komôr
  Možiešik Ľudovít ; 010170  Šulek Peter ; 010170 Orfánus Martin ; 010170
  XXIX. Plavebné dni : . S. 71-79
  Vodné dielo Gabčíkovo plavebné komory
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The impact of individual factors on the final subsoil settlement of lock chambers in Gabčíkovo
  Hromada Martin ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150
  XV Meždunarodna naučna konferencija VSU´2015 : . S. 311-316
  sadanie podložie plavebné komory namerané hodnoty settlement subsoil lock chambers measured values
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Analýza prúdenia v oblasti stupňa Gabčíkovo
  Palkovičová Andrea ; 010170 
  27. konferencia mladých hydrológov, 14. konferencia mladých vodohospodárov, 16. konferencia mladých meteorológov a klimatológov : . CD-ROM, [7] s.
  vodné dielo Gabčíkovo vodné cesty plavebné komory matematické modelovanie rýchlosti prúdenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - výskumná správa
  (1) - habilitačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Modelovanie hydraulických parametrov prúdenia pre posúdenie plavebných podmienok. Aplikácia na vybranom vodnom diele
  Palkovičová Andrea ; V170 
  26. konferencia mladých hydrológov, 13. konferencia mladých vodohospodárov, 15. konferencia mladých meteorológov a klimatológov [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [9] s.
  Danube Dunaj Gabčíkovo waterwork lock chambers matematické modelovanie mathematical modelling plavebné komory vodné cesty vodné dielo Gabčíkovo waterways
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Výskum v programe rozvoja vodných ciest na Slovensku
  Palkovičová Andrea ; V170 
  25. konferencia mladých hydrológov. 12. konferencia mladých vodohospodárov. [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [9] s.
  Danube River Dunaj lock chambers plavebné komory Váh Váh river vodné cesty vodné dielo water structure waterways
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  (1) - výskumná správa
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Vplyv prevádzky na sadanie podložia plavebných komôr
  Hromada Martin ; V150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 414-419
  podložie sadanie plavebné komory subsoil settlement lock chambers
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Plavebné komory VD Gabčíkovo - súvislosť medzi hydraulickým priebehom prázdnenia a chvením dolného zhlavia
  Možiešik Ľudovít ; V170 
  Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb : . s.341-348
  hydraulic process of emptying hydraulický priebeh prázdnenia chvenie dolného zhlavia lock chambers plavebné komory vibration of down capping piece
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok