Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh na zefektívnenie procesu riadenia pohľadávok v spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a.s. : Bakalárska práca
  Bednáriková Dagmara  Jánošíková Slávka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 62 s., CD-ROM
  riadenie smernica recovery analýza analysis priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57457
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Analýza pripravenosti Slovenskej republiky na prijatie smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík
  Kekláková Daniela  Gálová Linda (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography povodeň smernica implementácia flood
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47714
  bakalárska práca
  kniha

  kniha