Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 11  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^stu_us_auth stus32610 xcla^"
 1. Analýza a posúdenie možného vplyvu úpravy koryta toku Trnávka na hladinový režim podzemných vôd
  Baroková Dana ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Možiešiková Katarína
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : . CD-ROM, s. 11-24
  úprava toku posúdenie hladinový režim podzemných vôd
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Analýza hladinového režimu podzemnej vody v ramennej sústave Dunaja vplyvom výstavby prehrádzok v starom koryte Dunaja
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : . s.29-42
  branch system Danube River Dunaj groundwater level regime hladinový režim podzemných vôd modelling modelovanie ramenná sústava TRIWACO TRIWACO
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Prognóza vývoja podzemných vôd po výstavbe MVE Želiezovce na Hrone využitím matematického modelovania
  Baroková Dana ; V170 
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.14, č. 2 (2013), s.380-391
  cut-off walls drainage groundwater level regime hladinový režim podzemných vôd malá vodná elektráreň numerical model numerický model podzemná stena small hydro power plant TRIWACO TRIWACO
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. The groundwater level regime control nearby SHPP Šalková.
  Baroková Dana ; V170  Dušek Petr ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2013 : . s.[4] p.
  groundwater level HEC-RAS HEC-RAS hladinový režim podzemných vôd hydro power plant TRIWACO TRIWACO vodná elektráreň
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Problematika riešenia hladinového režimu podzemných vôd a jeho ovplyvnenia výstavbou a prevádzkou MVE
  Baroková Dana ; V170  Dušička Peter ; V170 Šoltész Andrej ; V170
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra [elektronický zdroj] : . s.35-60
  groundwater level regime hladinový režim podzemných vôd malá vodná elektráreň numerical model numerický model small hydropower plant TRIWACO TRIWACO
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Využitie matematického modelovania pri prognózovaní vývoja režimu podzemných vôd pri návrhu MVE.
  Baroková Dana ; V170  Dušička Peter ; V170
  Hydroturbo 2012 : . s.461-470
  groundwater level regime hladinový režim podzemných vôd malá vodná elektráreň numerical model numerický model small hydropower plant TRIWACO TRIWACO
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Simulácia zmeny hladinového režimu podzemných vôd v ramennej sústave Dunaja výstavbou prehrádzok v starom koryte Dunaja.
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170
  Vplyv vodných stavieb na tvorbu a ochranu územia [elektronický zdroj] : . s.304-313
  branch system Danube River Dunaj groundwater level regime hladinový režim podzemných vôd modelling modelovanie ramenná sústava
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Vplyv extrémnych hydrologických situácii na režim podzemných vôd
  Baroková Dana ; V170  Šoltész Andrej ; V170
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.12, Špeciálne číslo (2011), s.3-12
  drainage resistance drenážny odpor groundwater level regime hladinový režim podzemných vôd interaction of surface and ground water interakcia povrchovej a podzemnej vody numerical modelling numerické modelovanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 9. Simulating interaction between ground water level regime and surface water with Triwaco
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170 Andrássy Tomáš ; V170
  Transport vody,chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.720-731
  groundwater level regime hladinový režim podzemných vôd hladinový režim povrchových vôd surface water regime TRIWACO TRIWACO
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Impact of landscape and water management in Slovak part of the Medzibodrožie region on groundwater level regime.
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170
  Journal of Landscape Management . Vol. 2, No. 2 (2011), s. 41-45
  groundwater level regime hladinový režim podzemných vôd krajinné hospodárstvo landscape management Medzibodrožie Medzibodrožie Region vodné hospodárstvo water management
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - výskumná správa
  (1) - článok
  článok

  článok