Výsledky vyhľadávania

 1. Visual Programming Environment Based on Hypergraph Representations
  Kapec Peter ; 070400 
  Lecture Notes in Computer Science : . Vol. 6375 Computer Vision and Graphics (2010), s.9-16
  vizuálne programovanie
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Visualizing software artifacts using hypergraphs
  Kapec Peter ; 070400 
  Proceedings of the 26th Spring Conference on Computer Graphics, SCCG´10 Budmerice, Slovakia - May 13-15, 2010 . s.http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1925059
  hypergrafy vizuálne programovanie vizualizácia softvéru
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Process visualization system design based on co-design methodology
  Csókás Erik ; 070400  Čičák Pavel ; 070400
  ICETA 2007 : . s.121-125
  co-design vizualizácia vizuálne programovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok