Výsledky vyhľadávania

 1. Thermal comfort and indoor air quality in the Library of the Faculty of Civil Engineering STU
  Junasová Barbora ; 010290  Krajčík Michal ; 010290
  Indoor Climate of Buildings 2019 : . CD-ROM, s. 37-42
  indoor environment thermal comfort air quality library
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Evaluation of Indoor Air Quality in a Library Using Natural CO2 as Tracer Gas: A Case Study
  Kudiváni Lucia ; 010290  Krajčík Michal ; 010290
  CLIMA 2016 : . online, [10] s.
  indoor air quality CO2 decay air change rate library traces gas measurements
  http://vbn.aau.dk/files/233763911/paper_503.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Implementácia pokrokových technológií na riadenie technických zariadení budov v knižnici Stavebnej falkulty STU
  Kudiváni Lucia ; 010290  Krajčík Michal ; 010290
  iDB Journal . Roč. 5, č. 6 (2015), s. 6-8
  HVAC control system library
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Training and education: the key role in heritage preservation of archives, libraries and other cultural institutions / aut. Jozef Hanus, Katarína Vizárová, Milena Reháková, Emília Hanusová
  Hanus Jozef ; C9380  Vizárová Katarína ; C9380 Reháková Milena ; C9160 Hanusová Emília
  Atlanti . Vol. 24, iss. 2 (2014), s. 165-174
  library document degradation preservation heritage materials and objects conservation education training
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Výsledok informačného vzdelávania študentov a doktorandov na Stavebnej fakulte STU : Štúdia z prostredia akademickej praxe
  Stasselová Silvia ; V680 
  Itlib. Informačné technológie a knižnice . Roč. 14, č. 1 (2010), s.31-37
  vzdelávanie knižnica education library
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. článok

  článok

 7. Smernica IFLA pre digitálne referenčné služby
  Stasselová Silvia (prekl.) ; V680 
  Knižnica . Roč. 11, č. 10 (2010), s.9-14
  digitálne referenčné služby knižnica referenčné služby knižničné služby IFLA Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií digital reference services library reference services library services International Federation of Library Associations and Institutions
  článok z periodika
  EDJ - Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
  článok

  článok

 8. Namiesto úvodu k manifestu IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici
  Stasselová Silvia ; V680 
  Knižnica . Roč. 11, č. 10 (2010), s.6
  knižnica multikultúrna knižnica kultúrna rozmanitosť jazyková rozmanitosť knižničné služby IFLA Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií library multicultural library cultural diversity linguistic diversity library services International Federation of Library Associations and Institutions
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 9. článok

  článok

 10. Alexandrijský manifest o knižniciach, informačná spoločnosť v pohybe
  Stasselová Silvia (prekl.) ; V680 
  Knižnica . Roč. 11, č. 10 (2010), s.15-16
  knižnica knižničné služby informačné služby informačná spoločnosť úloha knižníc IFLA Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií library library services information services information society role of libraries International Federation of Library Associations and Institutions
  článok z periodika
  EDJ - Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
  článok

  článok