Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv vegetácie na povrchový odtok
  Nosko Radovan ; 010160  Maliariková Marcela ; 010160
  Juniorstav 2019 : . USB kľúč, s. 360-366
  povrchový odtok zrážkový simulátor vegetácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vegetation modelling in 2.5D visibility analysis
  Rášová Alexandra ; 010130 
  Kartografické listy . Roč. 26, č. 1 (2018), s. 10-20
  vegetation vegetácia visibility analysis analýza viditeľnosti digital elevation model digitálny výškový model
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Modelovanie vegetácie v analýzach viditeľnosti s použitím 2,5D digitálnych výškových modelov
  Rášová Alexandra ; 010130 
  GeoKARTO 2018 : . S. 25-26
  viewshed analysis analýza viditeľnosti digital elevation model digitálny výškový model vegetation vegetácia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Vplyv vegetácie na povrchový odtok pri meraní so zrážkovým simulátorom Ejkelkamp
  Nosko Radovan ; 010160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 208-214
  vegetácia povrchový odtok zrážkový simulátor Ejkelkamp
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vzťah inváznych rastlín k vodnému toku
  Vaseková Barbora ; 010160 
  29. konferencia mladých hydrológov, 16. konferencia mladých vodohospodárov, 18. konferencia mladých meteorológov a klimatológov : . CD-ROM, [9] s.
  vodný tok invázne rastliny vegetácia Fallopia japonica odstraňovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Inovatívne prístupy k mapovaniu inváznej vegetácie
  Majorošová Martina ; V160 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 279-283
  vegetácia mapovanie porastu
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Prírodné systémy a prvky v sídle a ich klasifikácia
  Hépal Martin ; V180  Tokár Otto ; 010160
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 111-114
  urbánny priestor vegetácia zeleň
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Ekologický algoritmus navrhovania
  Keppl Julián ; A2120 
  Rukoväť udržateľnej architektúry / . s.s. 72-79
  architektonická tvorba terén vegetácia povrchy hustota zástavby
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Stratégie pre zapojenia vegetácie na stavbách do rozvoja sídel
  Krivošová Zuzana ; A6160 
  ALFA : . s.42-47
  urbanizmus rozvoj sídiel vegetácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Stratégie zapojenia vegetácie na stavbách do rozvoja sídla
  Krivošová Zuzana ; A6160 
  Člověk, stavba a územní plánování 6 : . s.78-84
  rozvoj sídiel vegetácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok