Výsledky vyhľadávania

 1. Súčasná divadelná infraštruktúra Slovenska postavená na základoch domov národných, spolkových a kultúrnych
  Pilař Pavol ; 010310 
  Architecture in Perspective 2018 : . S. 140-143
  kultúrny dom národný dom divadlo budova objekt
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Stanica Booster Oost
  Kujanová Katarína ; A4140 
  Informácie: architektúra, interiér, design. Yudiny . Roč.19, č.2 (2013), s.8-10
  architektúra objekt opláštenie úprava povrchu architektúra skulpturálna
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Defects in roof envelope of a building related to warm an moisture indoor environments
  Držka Milan ; V180 
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.278-280
  building defect objekt poruchy roof strešný plášť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Objekty na prekonávanie stupňov MVE športovými plavidlami
  Cabadaj Roman ; V170  Rumann Ján ; V170
  XXVII. Plavebné dni : . s.239-247
  malá vodná elektráreň objekt small hydro power plant sport and recreational boats structure športové a rekreačné plavidlá
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok