Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie UAV na tvorbu DMR
  Bučo Michal ; V  Čižmár Jozef (škol.) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography digitálny model reliéfu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100588
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Využitie softvéru Microsurvey v geodetickej praxi
  Farkas Zoltán ; V  Geisse Robert (škol.) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography TIN model TIN model digitálny model reliéfu TIN model TIN model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93119
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Testovanie témy "VÝŠKOVÉ MODELY ZEMSKÉHO POVRCHU" podľa smernice INSPIRE
  Novotný Michal  Fencík Róbert (škol.) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography harmonization digitálny model reliéfu harmonizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84459
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Vizualizácia reliéfu na topografických mapách
  Kapronczaiová Zuzana  Fencík Róbert (škol.) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography digital elevation model digitálny model reliéfu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71570
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. kniha

  kniha

 6. Analýza výškovej presnosti digitálnych modelov reliéfu
  Rybecká Zuzana  Fencík Róbert (škol.) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography digital elevation model digitálny model reliéfu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68736
  diplomová práca
  kniha

  kniha