Výsledky vyhľadávania

 1. Bytový dom
  Bugár László ; V  Hulínová Zdenka (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb organizácia časový plán zatepľovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89620
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku VUKI a.s., Bratislava
  Chmelan Marek ; M  Baran Dušan (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 69s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant organization education human resources podnik vzdelávanie ľudské zdroje organizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92036
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Bytový dom
  Ragan Martin ; V  Gádoši Martin (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb organization statics thermal insulation statika organizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91516
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry v spoločnosti IDO EET Levické strojárne, s.r.o.
  Ridzoň Štefan ; J  Ščepka Igor (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  výrobné systémy a manažérstvo kvality organizational structure organization organizačná štruktúra organizovanie organizácia Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74009
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. kniha

  kniha

 6. Analýza organizačnej štruktúry vybraného výrobného podniku
  Ivánek Lukáš ; J  Tekulová Zuzana (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  výrobné systémy a manažérstvo kvality organization organizácia organizovanie organizačná štruktúra Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83171
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. kniha

  kniha

 8. kniha

  kniha

 9. Návrh odporúčaní pre uplatňovanie princípov učiacej sa organizácie pri riadení priemyselných podnikov v SR
  Beňová Natália  Babeľová Ivana (XXX) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  learning organization education strategy princípy organizácia vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52085
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Identifikácia a návrh kľúčových kompetencií manažérov strednej úrovne riadenia v priemyselných podnikoch na Slovensku
  Schultzová Dagmar  Vaňová Jaromíra (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  kompetencie manažment funkcie organizácia požiadavky functions manager Management organization personality requirements
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27301
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha