Výsledky vyhľadávania

 1. Globálny geodetický observačný systém
  Mojzeš Marcel ; V130 
  Globálne navigačné družicové systémy ako efektívny prostriedok na určovanie priestorovej polohy : . s.69-75
  global geodetic observing system globálny geodetický observačný systém infrastructure infraštruktúra organizácia organization reference fill referenčné rámce
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Environmentálne správanie malých a stredných podnikov na Slovensku
  Chovancová Jana  Rusko Miroslav ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2010 : . s.35-39
  udržateľný rozvoj organizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Kongres fib 2010 Washington DC
  Fillo Ľudovít ; V110 
  Betonárske dni 2010 : . s.51-54
  awards ocenenie organizácia organization svet world
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. V organizácii zameranej na kvalitu zákazníkom všetko začína aj končí
  Urdziková Jana ; M4000  Šalgovičová Jarmila ; M4000
  Trendy ekonomiky a managementu. Trends economics and management . Roč. II, č. 3 (2008), s.56-61
  zákazník organizácia reklamácia
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Učiaca sa organizácia - najlepšia investícia firmy
  Součková Ingrid ; J120  Tekulová Zuzana ; J120
  Mechanical Engineering 2007 : . s.nestr.
  organizácia vzdelávanie learning organization
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Organizácia štúdia a štruktúra učebných plánov na MTF STU
  Štrpka Alexander ; M190 
  Učebné plány a kreditný systém : . s.43-49
  organizácia štúdium učebný plán
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok