Výsledky vyhľadávania

 1. Impact of environmental phenomena on continuous relative gravity measurements performed in urban area
  Hábel Branislav  Janák Juraj ; 010130 Papčo Juraj ; 010130 Vaľko Miloš
  Studia geophysica et geodaetica / . Vol. 64, no. 3 (2020), s. 330-348
  gravimetry instrumental drift tidal analysis
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Deformation-Induced Topographic Effects in Interpretation of Spatiotemporal Gravity Changes: Review of Approaches and New Insights
  Vajda Peter  Zahorec Pavol Bilčík Dušan Papčo Juraj ; 010130
  Surveys in Geophysics . Vol. 40, no. 5 (2019), s. 1095-1127
  gravimetria gravitačný účinok topografie topografické hmoty gravimetry topographic effect global and local gravity field modelling
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10712-019-09547-7
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. High-precision local gravity survey along planned motorway tunnel in the Slovak Karst
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; 010130 Vajda Peter Szabó Stanislav
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 49, Iss. 2 (2019), online, s. 207-227
  gravimetria Národný park Slovenský kras geofyzikálny prieskum gravimetry karstic terrains geophysical survey
  https://content.sciendo.com/view/journals/congeo/49/2/congeo.49.issue-2.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Refined prediction of vertical gradient of gravity at Etna volcano gravity network (Italy)
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; 010130 Vajda Peter Greco Filippo Cantarero Massimo Carbone Daniele
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 48, no. 4 (2018), s. 299-317
  gravimetria gravitačný účinok topografie gradient tiažového zrýchlenia gravimetry gravity effect of topography vertical gravity gradient
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/48/4/Zahorec-et-al_CGG-48-4_web.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. High resolution Slovak Bouguer gravity anomaly map and its enhanced derivative transformations: new possibilities for interpretation of anomalous gravity fields
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Kušnirák David Bošanský Marián Papčo Juraj ; 010130 Szalaiová Viktória Krajňák Martin Marušiak Ivan Mikuška Ján Bielik Miroslav
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 47, no. 2 (2017), s. 81-94
  complete Bouguer anomaly gravimetry geology úplná Bouguerova anomália gravimetria Geológia
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/congeo.2017.47.issue-2/congeo-2017-0006/congeo-2017-0006.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Numerical Calculation of Terrain Correction Within the Bouguer Anomaly Evaluation (Program Toposk)
  Zahorec Pavol  Marušiak Ivan Mikuška Ján Pašteka Roman Papčo Juraj ; 010130
  Understanding the Bouguer Anomaly : . S. 79-92 [1,11 AH]
  terrain correction Bouguer anomaly gravimetry terénna korekcia Bouguerova anomália gravimetria
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012812913500004X
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 7. National Gravimetric Database of the Slovak Republic
  Zahorec Pavol  Pašteka Roman Mikuška Ján Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; 010130 Kušnirák David Pánisová Jaroslava Krajňák Martin Vajda Peter Bielik Miroslav Marušiak Ivan
  Understanding the Bouguer Anomaly : . S. 113-125 [1,3 AH]
  gravimetry complete Bouguer anomaly geophysical methods gravimetria databáza slovenského gravimetrického mapovania úplná Bouguerova anomália
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128129135000063
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 8. Geophysical fingerprints of shallow cultural structures from microgravity and GPR measurements in the Church of St. George, Svätý Jur, Slovakia
  Pánisová Jaroslava  Murin Igor Pašteka Roman Haličková Jana Brunčák Peter Pohánka Vladimír Papčo Juraj ; 010130 Milo Peter
  Journal of Applied Geophysics . Vol. 127, (2016), s. 102-111
  gravimetry GPR archaeology gravimetria geofyzikálne meranie archeológia
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926985116300374
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Prediction of vertical gradient of gravity and its significance for volcano monitoring – example from Teide volcano
  Zahorec Pavol  Vajda Peter Papčo Juraj ; 010130 Sainz-Maza Aparicio Sergio Pereda De Pablo Jorge
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 46, no. 3 (2016), s. 203-220
  gravimetry topographic effect vertical gravity gradient gradient tiažového zrýchlenia gravimetria topografický efekt
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/46/3/Zahorec-et-al_CGG-46-3_web_opt.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Contributions to the Creation of New Generation Bouguer Anomaly Map from Slovak Republic Territory
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Mikuška Ján Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; 010130 Krajňák Martin Kušnirák David Pánisová Jaroslava Vajda Peter Bielik Miroslav
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 28
  úplná Bouguerova anomália complete Bouguer anomaly terrain correction terénna korekcia gravimetria gravimetry
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok