Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 15  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^stu_us_auth stus34888 xcla^"
 1. La base de datos topográficos del proyecto PARU Uaxactun
  Rášová Alexandra ; 010130  Lieskovský Tibor ; 010130
  Nuevas Excavaciones en Uaxactun X. : . online, s. 482-492
  database databáza spatial data priestorové dáta airborne laser scanning letecké laserové skenovanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Využitie mier podobnosti a inklúzie fuzzy množín pri selekcii a identifikácii priestorových objektov na digitálnych mapách a v GIS
  Ďuračiová Renata ; V130 
  21. kartografická konference - Všechny tváře kartografie : . S. 28
  spatial data výber dát fuzzy GIS
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 3. Geometria v GIS a GIS v geometrii
  Ďuračiová Renata ; V130  Lieskovský Tibor ; V130
  Geometria a jej aplikácie 2015 : . online, [1] s.
  GIS geometria geometry spatial data priestorové dáta
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 4. Spatial model of the village to support the management of public administration
  Fencík Róbert ; V210  Uhrík Martin Franc Martin Ištvánffy Ivan
  SGEM 2014. GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . P. 801-808
  obec priestorové dáta priestorový model spatial data spatial model village
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 5. Experimental verification of the possibility of using lidar data from a forested area in archeology
  Daňová Kristína ; V130 
  Forum of Young Geoinformaticians 2014 : . [1] s.
  priestorové dáta spatial data
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 6. Hodnotenie presnosti priestorových dát získaných nepilotovanými leteckými prostriedkami
  Daňová Kristína ; V130 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [6] s.
  priestorové dáta spatial data UAV hodnotenie presnosti accuracy assessment
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 7. Mapping as a Spatial Data Source
  Hudecová Ľubica ; V210 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 21, No. 1 (2013), s. 24-30
  cadastre of real estate kataster nehnuteľností obnova katastrálneho operátu novým mapovaním priestorové údaje renewal of cadastral documentation by new mapping spatial data
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 8. Integrácia heterogénnych geopriestorových dát z hľadiska modelovania neurčitosti
  Ďuračiová Renata ; V130 
  Enviro-i-Fórum 2013 [elektronický zdroj] : . s.54-58
  GIS GIS heterogeneous data integration integrácia heterogénnych dát neurčitosť priestorová databáza priestorové dáta spatial data spatial database uncertainty
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 9. Možnosti vyhľadávania geopriestorových informácií pre doménu protipovodňovej ochrany v prostredí webu
  Gálová Linda ; V130  Kliment Tomáš Ďuračiová Renata ; V130 Fencík Róbert ; V210
  Enviro-i-Fórum 2013 [elektronický zdroj] : . s.35-39
  flood protection geocatalogue geokatalóg metadata METADATA priestorové dáta protipovodňová ochrana spatial data
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 10. Návrh konceptuálneho modelu pre riešenie povodňových krízových situácií v súlade so smernicou INSPIRE
  Gálová Linda ; V130 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  crisis management INSPIRE INSPIRE krízový manažment priestorové údaje spatial data
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok