Výsledky vyhľadávania

 1. Bezvýkopové metódy rekonštrukcií podzemných vedení
  Ledényiová Tatiana ; V150 
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  Bezvýkopové technológie damages of pipes pipelines with small diameter poškodenia potrubí rúrové vedenia s malým priemerom Trenchless Technology
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 2. Bezvýkopové metódy výstavby podzemných vedení, mikrotunelovanie
  Ledényiová Tatiana ; V150  Chabroňová Jana ; V150
  Stavba . roč.13, č.4 (2010), s.64-68
  Bezvýkopové technológie microtunnelling mikrotunelovanie TBM Trenchless Technology tunelovací stroj
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok