Výsledky vyhľadávania

 1. Bezvýkopové metódy výstavby podzemných vedení, mikrotunelovanie
  Ledényiová Tatiana ; V150  Chabroňová Jana ; V150
  Stavba . roč.13, č.4 (2010), s.64-68
  Bezvýkopové technológie microtunnelling mikrotunelovanie TBM Trenchless Technology tunelovací stroj
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok