Výsledky vyhľadávania

 1. Liatie zliatin hliníka na tvárnenie v čiastočne tuhom stave : 1. možnosti liatia v čiastočne tuhom stave / aut. Branislav Vanko, Michal Čeretka, A.I Batyšev, K.A Batyšev, Ladislav Stanček
  Vanko Branislav ; 020050  Čeretka Michal ; 020050 Batyšev A.I. Batyšev K.A. Stanček Ladislav ; 020050
  Slévárenství : . Roč. 64, č. 7-8 (2016), s. 226-231
  zliatiny hliníka chyby odliatkov wrought aluminium alloys
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Litje s kristallizaciej pod davleniem / aut. A.I Batyšev, K.A Batyšev, Ladislav Stanček
  Batyšev A.I.  Batyšev K.A. Stanček Ladislav ; 020050
  Litejnoje proizvodstvo . No. 12 (2015), s. 18-22
  odliatky zliatiny hliníka casting Aluminium alloys
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Mechaničeskije svojstva otlivok, uplotnennych pri zatverdevanii
  Batyšev A.I.  Batyšev K.A. Goľcova S.V. Bezpaľko V.I. Stanček Ladislav ; J280
  Novyje materialy, progressivnyje technologičeskije processy i upravlenije kačestvom v zagotoviteľnom proizvodstve : . s.20-24
  zliatiny hliníka krivky chladnutia Aluminium alloys Cooling curves
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Teplovoj režim raboty press-form pri litje s kristallizaciej pod davlenijem aljuminievych splavov
  Bezpaľko V.I.  Batyšev A.I. Goľcova S.V. Stanček Ladislav ; J280
  Progressivnyje litejnyje technologii : . s.58-61
  zliatiny hliníka krivky chladnutia Cooling curves Aluminium alloys
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Puansonnoe pressovanie otlivok iz siluminov pri liťje s kristallizacijej pod davlenijem
  Batyšev A.I.  Batyšev K.A. Stanček Ladislav ; J280
  Novyje technologii . No. 2 (2006), s.24-27
  aljuminijevyje splavy krivyje ochlaždenija zliatiny hliníka krivky chladnutia
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Špeciálne metódy zvárania hliníka a jeho zlitatin
  Turňa Milan ; M3000  Gatial Martin ; M140 Koleno Anton
  Spojovanie hliníka a zliatin hliníka v technickej praxi . s.33-38
  zváranie hliníka zliatiny hliníka
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  (1) - monografia
  článok

  článok

 7. Moderné zliatiny hliníka v špeciálnej technike a ich zváranie
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Nové technológie a materiály používané pri výrobe a opravách špeciálnej techniky : . s.125-136
  zliatiny hliníka zváranie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Štúdium povrchu liatych hliníkových čapov série 6xxx
  Hrivňák Ivan ; M130 
  CO-MAT-TECH 99 : . s.80-85
  zliatiny hliníka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Spracovanie vratných hliníkových zliatín
  Murgaš Marián ; M230  Chaus Alexander ; M3000
  CO-MAT-TECH 95 : . s.212-215
  zliatiny hliníka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok