Výsledky vyhľadávania

 1. Aplikácia modelu hodnotenia nákladov zariadenia staveniska a manažérstvo rizika
  Ďubek Silvia ; 010270 
  Mladá veda . Vol. 6, No. 5 (2018), s. 28-36
  model manažérstvo rizika analýza
  http://www.mladaveda.sk/casopisy/2018/05/05_2018_04.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok