Výsledky vyhľadávania

 1. Záškoláctvo ako výchovný problém na školách
  Lovecký Štefan  Sawicki Silvester (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 57s CD ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80892
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vplyv masmédií na formovanie vedomia študentov stredných škôl
  Milota Miroslav  Odlerová Eva (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 81s CD ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81024
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Využitie e-vzdelávania vo vyučovacom procese
  Rampáček Erik  Tóblová Eva (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 65s CD ROM
  technology knowledge e-learning vedomosti technológie e-learning dotazník učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85169
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh riešenia viacjazyčnej podpory pre výučbu technických predmetov s využitím vývojového prostredia BIKE
  Richman Filip ; M  Svetský Štefan (škol.) ; M250
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 73 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85165
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Racionálna výživa, pitný režim a psychohygiena študentov
  Drábik Michal ; M  Hlavatý Rastislav (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 112 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects Psychohygiena
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80949
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza informovanosti stredoškolskej mládeže o problematike drogovej závislosti na Strednej odbornej škole polytechnickej v Zlatých Moravciach
  Pavlov Štefan ; M  Novotná Ivana (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 74 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80929
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Analýza vplyvu voľnočasových aktivít na získavanie občianskych kompetencií žiakov
  Bezušková Miriam ; M  Bednáriková Mária (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 86 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects záujmová činnosť voľný čas
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80870
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha