Výsledky vyhľadávania

 1. Odborníci z oblasti betónových konštrukcií sa stretli na Medzinárodnom kongrese organizácie fib
  Chandoga Milan  Paulík Peter ; V110
  Inžinierske stavby . Roč. 62, č. 3 (2014), s. 38-39
  medzinárodný kongres fib kongres betón India konštrukcie fib congress concrete Mumbai structures international congress
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 2. Nepriezvučnosť vnútorných deliacich konštrukcií
  Tomašovič Peter ; V180 
  Eurostav . Roč.19, č.3 (2013), s.42-45
  acoustics akustika insulation izolácia konštrukcie structure
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Konštrukčné požiadavky
  Pifko Henrich ; A2120 
  Rukoväť udržateľnej architektúry / . s.s. 88-97
  architektonický koncept materiálové riešenie izolačný obal domu pasívne využitie energie konštrukcie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Optimalizácia synergie konštrukcie a architektonického diela
  Ilkovič Ján ; A4140  Ilkovičová Ľubica ; A4140
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings [elektronický zdroj] : . s.CD -Rom [7] s.
  architektúra konštrukcie synergia statika determinanty
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Pôsobenie seizmických otrasov na stavebné a technologické konštrukcie - časť 1: všeobecné princípy
  Žiaran Stanislav ; J0010  Musil Miloš ; J0010
  Fyzikálne faktory prostredia : . Roč. 2, Mimoriadne číslo (2012), s.93-100
  seizmicita konštrukcie seismic analysis
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Súčasný stav okenných konštrukcií a predpoklady vývoja
  Puškár Anton ; V180 
  OKNOviny . č. 2 (2011), s.6
  construction konštrukcie okno windows
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Konštrukcie striech a strešné krytiny
  Oláh Jozef ; V180  Šida Michal ; V180 Šutliak Stanislav ; V180
  Dom a byt . Roč. 17, č. 7-8 (2011), s.4-8
  roofs construction roof covering konštrukcie strechy strešné krytiny
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Vzťah architektonického konceptu a konštrukcie
  Ilkovič Ján ; A4140 
  Konštrukcie v súčasnej architektúre. Construction in Current Architecture : . s.1 s
  konštrukcie
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Material Substance of Contemporary Industrial Architecture
  Ilkovič Ján ; A4140  Ilkovičová Ľubica ; A4140
  Central Europe towards Sustainable Building.Proceedings. Udržateľná výstavba budov ve střední Eudrope.Sborník příspěvků : . Vol. 1, s. 424-429
  jazyk architektúry materiálová podstata konštrukcie priemyselná architektúra
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-84902590094&origin=inward
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Modifikácia dynamických vlastností nosníka vo väzbových vrstvách
  Naď Milan ; M2000 
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.399-406
  zariadenia strojárske konštrukcie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok