Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza teploty na prvkoch zóny rezania pri sústružení ocele DIN 1.4301 / aut. Miroslav Hacker, Jozef Jurko, Miroslav Rimár, Vladimír Simkulet, Martin Necpal, Jacek Swiderski
  Hacker Miroslav  Jurko Jozef Rimár Miroslav Simkulet Vladimír Necpal Martin ; M3600 Swiderski Jacek
  Seminár z energetických procesov . USB kľúč, s. 23-31
  rezanie sústruženie obrobiteľnosť trieska
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Dynamická kompenzácia nežiadúcich vplyvov na kvalitu rezu pri rezaní vodným lúčom
  Onderová Iveta ; J0070 
  ERIN 2010. Education, Research, Innovation : . s.[5]
  rezanie vodný lúč cutting waterjet
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Analytická teória rezania. Analytical theory of cutting
  Lipa Zdenko ; M3000  Peterka Jozef ; M3000 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  TRANSFER 2007. Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi : . s.307-309
  teória analytická rezanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Modular programming system for the solution of production and technological tasks regarding automated mechanical production
  Pavlov Angel ; J120  Bachratý Michal ; J120 Tolnay Marián ; J120
  Mechanical Engineering 2007 : . s.nestr.
  modulárny systém rezanie výrobný proces modular system cutting
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Konštrukcia vysokotlakových zariadení na rezanie a čistenie vodným lúčom v strojárskom priemysle a stavebníctve
  Krajný Zdenko ; J240 
  Technika . Č. 4 (2007), s.28-30
  vysokotlakové zariadenia rezanie vodný lúč
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Vysokotlakové agregáty na čistenie a rezanie vodným lúčom v stavebníctve
  Krajný Zdenko ; J240 
  Stavebný trh . Roč. 8, č. 2 (2006), s.26-27
  vodný lúč rezanie dýza waterjet cutting high pressure aggregat
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Vysokotlaký vodný lúč - inteligentný nástroj pre sanácie
  Krajný Zdenko ; J240 
  SANACE 2006. : . s.318-322
  rezanie dýza vysokotlakový vodný lúč cutting jet
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Príspevok k hodnoteniu voľného rezania
  Lipa Zdenko ; M3000  Janáč Alexander ; M3000 Valentovič Ernest ; M160
  Technológia 2003. Technology 2003 :
  rezanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 9. Kolaboratívnosť rezného prostredia
  Lipa Zdenko ; M3000  Peterka Jozef ; M3000 Pokorný Peter ; M3000
  TOP 2002. Technika ochrany prostredia : . s.335-339
  obrábanie rezanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 10. Klasifikácia spôsobov rezania. Cutting methods clasification
  Pecháček František ; M2000 
  Rozvoj technológie obrábania RTO 2000 : . s.41-43
  rezanie Súčiastky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - príručka
  (4) - článok
  článok

  článok