Výsledky vyhľadávania

 1. Udržateľný kompetenčný model pre vybrané kategórie zamestnancov v automobilovom priemysle / aut. Henrieta Hrablik Chovanová, Mária Khandlová, Dagmar Babčanová, Helena Fidlerová, Helena Makyšová
  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000  Khandlová Mária Babčanová Dagmar ; 064000 Fidlerová Helena ; 064000 Makyšová Helena ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 15, č. 2 (2019), s. 18-33
  kompetenčný model kompetencie zamestnanci automobilový priemysel
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Konkurencieschopnosť podnikov v kontexte s kompetenčným prístupom k riadeniu ľudských zdrojov / aut. Jaromíra Vaňová, Iveta Paulová
  Vaňová Jaromíra ; 064000  Paulová Iveta
  Proceedings of 9th annual international scientific conference Competition 2017 . online, s. 797-807
  ľudské zdroje zamestnanci kompetencie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Meranie kompetencií prostredníctvom metódy analytický hierarchický proces
  Jurík Lukáš ; M4000  Sakál Peter ; M4000
  Koncepty udržateľnosti organizácií : . s. 50-63
  zamestnanci kompetencie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Hodnotenie dopadov práce a pracovných podmienok na organizmus zamestnancov v podnikoch
  Marková Petra ; M4000  Hatiar Karol ; M4000
  Ergonómia 2012...zdravie a produktivita : . s.77-81
  pracovné podmienky hodnotenie zamestnanci
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Marketingové inovácie ako konkurencieschopnosť inovujúcich oproti neinovujúcim firmám v elektrotechnickom priemysle v SR
  Tretiak Ondrej ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 4 (2012), s.243-247
  ciele marketingových inovácií produktivita práce tržby zamestnanci goals of marketing innovations labour productivity takings employers
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Zapájanie zamestnancov do inovácií na Slovensku
  Stachová Katarína  Stacho Zdenko ; M4000
  Finančný manažment a controlling . Roč. 4, č. 6 (2011), s.380-384
  inovácie zamestnanci
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Význam uplatnenia staršej generácie zamestnancov a ich prínos pre podnik. Inportance of employing senior employees and their contribution for company
  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 
  Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe :
  zamestnanci Dôchodky podnik
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - habilitačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Etický kódex zamestnancov vysokých škôl
  Vrban Anton ; M180 
  Academia . Roč. 17, č. 4 (2006), s.22-26
  etický kódex zamestnanci
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Firemná kultúra - dôležitý predpoklad motivácie zamestnancov. Company culture - the basic presumption of employees motivation
  Čambál Miloš ; M4000 
  INTERCATHEDRA . No 16 (2000), s.21-24
  firemná kultúra zamestnanci
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok