Výsledky vyhľadávania

 1. Ekvivalentný čas trvania požiaru
  Štujberová Magdaléna ; 010190 
  44. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií : . S. 173-178
  konštrukcie oceľové doba požiarnej odolnosti
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Optimalizácia požiarnej odolnosti oceľových nosníkov pre krátku požadovanú požiarnu odolnosť
  Štujberová Magdaléna ; 010190 
  Konstrukce : . Roč. 14, č. 3 (2015), s. 52-56
  požiarna odolnosť konštrukcie oceľové
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Residual Stresses in Steel Plate Girders
  Šnirc Ľuboš ; V250  Ravinger Ján ; V250
  14th International Scientific Conference VSU´2014. Volume II. : . P. 155-160
  imperfection imperfekcia konštrukcie oceľové residual stresses Steel structure zvyškové napätia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Container Swing Structure
  Ravinger Ján ; V250 
  13th International scientific conference VSU´ 2013. Volume 1 : . s.42-45
  kmitanie konštrukcie oceľové static and dynamic analysis statika a dynamika Steel structure vibration
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Konštrukcia scény pre otvárací ceremoniál ECOC 2013 v Košiciach
  Ravinger Ján ; V250 
  Structural and Physical Aspects of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [6] s.
  dynamic behavior dynamické procesy konštrukcie oceľové Steel structure stiffness tuhosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Havária oceľového sila v Leopoldove
  Bartók Andrej ; V110  Šoltész Július ; V110 Ignačák Miroslav ; V110
  Betonárske dni 2012 : . s.253-258
  collapse coru havária konštrukcie oceľové kukurica silo silo Steel structure
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Seizmicita oceľových a drevených konštrukcií
  Psotný Martin ; V250 
  Nové trendy a metódy v navrhovaní konštrukcií : . 18 s.
  seizmicita konštrukcií konštrukcie drevené konštrukcie oceľové eurokódy
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok