Výsledky vyhľadávania

 1. Hydrotechnické výpočty, MVE Králik
  Dušička Peter ; V170  Šoltész Andrej ; V170 Baroková Dana ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2010 . - 25 s
  malá vodná elektráreň výpočty protipovodňová ochrana flood protection calculation small hydro power plant
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Hydrotechnické výpočty, MVE Bretka
  Baroková Dana ; V170  Šoltész Andrej ; V170 Dušička Peter ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2010 . - 25 s
  malá vodná elektráreň výpočty protipovodňová ochrana calculation small hydro power plant flood protection
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Hydrotechnické výpočty, MVE Riečka
  Baroková Dana ; V170  Dušička Peter ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2009 . - 20 s
  malá vodná elektráreň protipovodňová ochrana výpočty calculation small hydro power plant flood protection
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Hydrotechnické výpočty, MVE Abovce
  Baroková Dana ; V170  Dušička Peter ; V170 Šoltész Andrej ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2009 . - 20 s
  malá vodná elektráreň výpočty protipovodňová ochrana calculation flood protection small hydro power plant
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha