Výsledky vyhľadávania

 1. Posúdenie presnosti trigonometrickej nivelácie
  Goridková Lucia ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GNSS GNSS GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79891
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Analýza presnosti určovania absolútnej polohy metódou "Precise Point Positioning"
  Hurajová Monika ; V  Hefty Ján (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GNSS GNSS GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79614
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Analýza základných parametrov aktuálneho inštrumentária technológie GNSS
  Kacián Michal ; V  Lukáč Štefan (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography parameters Instrumentation GNSS GNSS GNSS GNSS parametre
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59197
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Tvorba účelovej mapy pre projekt regulácie vodného toku
  Molitorisová Marta ; V  Bajtala Marek (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GNSS GNSS GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59826
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Možnosti určenia priebehu najbližšieho okolia bodu pre výpočet topografickej korekcie
  Hroboň Andrej ; V  Papčo Juraj (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GNSS GNSS GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59371
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Analýza stability atómových hodín družíc GPS, GLONASS a Galileo
  Letko Pavol ; V130  Hefty Ján (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GNSS GNSS GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68181
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Automatizácia spracovania výsledkov GNSS meraní v prostredí CAD
  Poláček Peter ; V  Burgan Juraj (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GNSS GNSS MicroStation GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60055
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Kódovanie a rozbor vlastností signálov v globálnych satelitných navigačných systémoch GNSS.
  Kosár František ; E  Štofanik Vladimír (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 40 s
  GNSS GNSS GNSS Telekomunikácie GNSS Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48859
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Stabilizácia frekvencie referenčného oscilátora pomocou GPS/GALILEO prijímača LEA-5T
  Cabaj Lukáš ; E  Štofanik Vladimír (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 62 s
  elektronika Electronics GPS GPS GNSS GNSS GPS GPS GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61306
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha