Výsledky vyhľadávania

 1. Obnova vektorovej katastrálnej mapy číselnej s lokálnymi posunmi s využitím meraní metódou GNSS
  Kyseľ Peter ; 010140 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 195-203
  vektorová katastrálna mapa transformácia GNSS obnova
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Performance assessment of first GNSS-collocated artificial SAR reflector in Slovakia
  Czikhardt Richard ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 106-113
  GNSS radar interferometry radarová interferometria
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Dlhodobý monitoring mostných konštrukcií - očakávania a možnosti
  Kopáčik Alojz ; 010140  Kyrinovič Peter ; 010140 Erdélyi Ján ; 010140
  Geodézia a kartografia v doprave : . USB kľúč, [8] s.
  automatizovaný merací systém dlhodobý monitoring mostov univerzálna meracia stanica GNSS accelerometre snímače naklonenia statické a dynamické pretvorenia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Presnosť určenia polohy bodu technológiou GNSS v sieti SKPOS a SmartNet
  Kyrinovič Peter ; 010140  Helienek Ľuboš Erdélyi Ján ; 010140 Kopáčik Alojz ; 010140
  52. geodetické informační dny : . CD-ROM, [8] s.
  GNSS SKPOS SmartNet testovanie presnosti poloha
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Long-term monitoring of The Slovak National Uprising Bridge
  Erdélyi Ján ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140 Sokol Milan ; 010250 Venglár Michal ; 010250
  SGEM 2017. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 17. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . S. 389-396
  automated monitoring system long-term monitoring total station GNSS tilt sensors
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Probabilistic localization of robot in outdoor environment using GNSS / aut. Martina Szabová, František Duchoň, Martin Dekan, Ľuboš Chovanec
  Dekanová Martina ; 031000  Duchoň František ; 031000 Dekan Martin ; 031000 Chovanec Ľuboš ; 031000
  EAN 2017 : . S. 722-730
  GNSS Kalman filter particle filter robot localization
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Detekcia efektu Multipath v meraniach GNSS
  Špánik Peter ; 010130  Gerhátová Ľubomíra ; 010130
  Družicové metody v geodézii a katastru : . S. 56-63
  GNSS viaccestné šírenie sa signálu GNSS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Colour Map of the Stress Field in Tatra Mountains Region
  Bednárik Martin  Papčo Juraj ; 010130 Pohánka Vladimír Bezák Vladimír Kohút Igor Brimich Ladislav
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 36
  GNSS surface deformation povrchová deformácia tensor field visualization vizualizácia tenzorového poľa three-dimensional colour function trojrozmerná farebná funkcia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Aktivity Astronomicko-geodetického observatória Katedry geodetických základov
  Mináriková Martina ; 010130  Gerhátová Ľubomíra ; 010130 Hefty Ján ; 010130 Papčo Juraj ; 010130
  Geodetické základy a geodynamika 2015 : . USB kľúč, s. 8
  GNSS EUREF lokálne analyzačné centrum local analysing centre
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. InSAR deformation monitoring of Bratislava urban-area: A short comparative study on the exploitation of historical and current satellite data
  Bakoň Matúš ; V130 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 156-162
  InSAR deformation GNSS deformácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok