Výsledky vyhľadávania

 1. Test prototypu chladiča vzorky GSC-1 pre analyzátor celkového organického uhlíka v laboratórnych podmienkach / aut. Ján Iľko, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2018 : . S. 42-57
  meranie Úprava vzorky chladič
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Návrh a konštrukcia chladiča plynnej vzorky analyzátora celkového organického uhlíka / aut. Ján Iľko, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200
  Nástroje environmentálnej politiky 2018 : . S. 49-61
  Úprava vzorky konštrukcia chladič analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Comparison of microextraction methods employing solid phase in pesticide residues analysis / aut. Mária Andraščíková, Svetlana Hrouzková
  Andraščíková Mária ; 041180  Hrouzková Svetlana ; 041180
  Trendy a pokroky v analytickej chémii, Kočovce, 3.-4.6.2015 : . S. 5-6
  potraviny rezíduá pesticídov mikroextrakcia Úprava vzorky
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Kanabinoidy - Metódy úpravy forenzných vzoriek
  Hrouzková Svetlana ; C1180  Iľkovičová Adriána ; C1180 Páleníková Agneša ; C1180
  Pokroky v analytickej chémii [elektronický zdroj] . s.USB kľúč, s. 75-84
  forenzné vzorky kanabinoidy Úprava vzorky
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Úprava vzorky pre ultrastopovú analýzu rezíduí pesticídov v potravinách
  Purdešová Andrea ; C1180  . - 10 s
  Pokroky v analytickej chémii, 12.-13. mája, 2011, Kočovce . s.nestr.
  Úprava vzorky rezíduá pesticídov ultrastopová analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok