Výsledky vyhľadávania

 1. Degradácia a ochrana objektov kultúrneho dedičstva na báze lignocelulózových materiálov z hľadiska mikrobiálnej kontaminácie
  Hanus Jozef ; C9380  Vizárová Katarína ; C9380 Jablonský Michal ; C9380
  Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014 : . s. 259-264
  microbiological contamination degradation preservation cultural heritage objects desinfection Sanosil
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Štúdium vlastností oxidu chloričitého, podmienky obmedzovania tvorby DBPs
  Tkáčová Jana  Božíková Jarmila ; V280
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 56, č. 5-6 (2013), s.12-15
  desinfection dezinfekcia vody drinking water pitná voda
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Zabezpečenie kvality pitnej vody počas dopravy
  Galík Matúš ; V280 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.953-957
  desinfection dezinfekcia kvalita vody water quality water supply zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok