Výsledky vyhľadávania

 1. Solution of failures during the use of ETICS - a Proposal methodology
  Petro Marek ; V270 
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 283-287
  ETICS solution
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 2. Mathematica - moderný didaktický prostriedok vo výučbe diferenciálnych rovníc na bakalárskom stupni štúdia na technickej univerzite
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  Aplikácie matematiky - vstupná brána rozvoja matematických kompetencií 2013 : . s.42-49
  diferenciálna rovnica riešenia differential equations solution
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Strechy ako historický fenomén
  Oláh Jozef ; V180  Duda Emil ; V350
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 20, č.10 (2013), s.6-9
  Construction Engineering požiadavky requirements riešenia solution staviteľstvo
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Degradation of concrete by solutions of acids
  Pavlík Vladimír ; V260 
  Vidiecke stavby 2011[elektronický zdroj] : . s.112-117
  cement cement concrete and reinforcement corrosion korózia betónu a výstuže kyseliny solution
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. A note on continuity in scalarization for multicriteria optimization problems
  Šipošová Alexandra ; V220 
  Information Sciences . Vol. 181, Iss. 22 (2011), s.5119-5122
  solution continuity multicriteria decision making
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok