Výsledky vyhľadávania

 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výrobe vákuových manipulátorov
  Belák Peter ; M  Čekan Pavol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 49s CD
  Occupational Health and Safety osobné ochranné pracovné prostriedky bezpečnosť práce
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94230
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Bezpečnosť práce v odpadovom hospodárstve z hľadiska predchádzania úrazom a poškodeniu zdravia
  Kubovičová Veronika ; M  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 64s CD
  Occupational Health and Safety bezpečnosť práce odpady analýza rizika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87287
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Bezpečnosť práce vo výškach pri stavebnej činnosti
  Boor Aurel ; M  Sabo Milan (škol.) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 38s CD
  Occupational Health and Safety accident pracovný úraz bezpečnosť práce
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104061
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku
  Krajčíková Erika ; M  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant pracovný úraz bezpečnosť práce prevencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79023
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Zásady bezpečnosti práce pri strojnom obrábaní dreva
  Dutka Vladimír ; M  Szabová Zuzana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety risk analysis analýza rizika bezpečnosť práce
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78688
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Štúdia riešenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v malom podniku.
  Žerjavová Ľuboslava ; J  Tolnay Marián (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management rizikové faktory bezpečnosť práce
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86383
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Zásady bezpečnej práce na strojoch v pneuservise
  Stano Filip ; M  Bartek Alojz (škol.) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 60s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety risk assessment risk analysis bezpečnosť práce analýza rizika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92002
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Sledovanie bezpečnosti pri trhacích prácach v kameňolome
  Jančeková Michaela ; M  Kuracina Richard (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 54s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety health bezpečnosť práce ochrana zdravia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71603
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Posúdenie bezpečnosti práce pri výrobe vláknobetónového kontajnera
  Novák Viliam ; M  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 59s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety vibrations noise risk analysis container vibrácie analýza rizika vláknobetón bezpečnosť práce kontajner hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71531
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha