Výsledky vyhľadávania

 1. Bezpečnosť obslužného personálu pri práci na vákuovom lise v nábytkárskom podniku Decodom, s.r.o., Topoľčany
  Jančeková Michaela ; M  Kráľ Ján (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 74s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety noise health hluk ochrana zdravia bezpečnosť práce chemické faktory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98792
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Komplexné posúdenie úrovne bezpečnosti v COOP Jednote Trnava
  Kúdela Jozef  Kuracina Richard (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety bezpečnosť práce pracovný úraz
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90148
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Bezpečnosť pri práci v nástrojárni vo Firme ŠVEC a SPOL., s.r.o., Vráble
  Gáborová Lenka ; M  Kráľ Ján (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety noise hluk bezpečnosť práce osobné ochranné pracovné prostriedky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90032
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Bezpečnostné požiadavky pri rekonštrukcii vybranej budovy
  Nikel Peter  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 92 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety bezpečnosť práce riziko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79835
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Posúdenie úrovne bezpečnosti práce v spoločnosti AMEC Nuclear Slovakia s.r.o. pri solidifikácii rádioaktívnych kalov
  Szalóová Eva ; M  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 68 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety radioactive waste solidification waste rádioaktívny odpad solidifikácia bezpečnosť práce odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75532
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Riadenie zmien v priemyselnom podniku s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok
  Káloši Štefan  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 59 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety safety change bezpečnosť zmena bezpečnosť práce bezpečnosť prevádzky riadenie zmien
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79718
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh IMS v kontexte so stratégiou SZP vo firme Herb-Pharma Sk, s.r.o. Veľké Ludince : Diplomová práca
  Lebocz Ladislav  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 83 s., CD-ROM
  corporate social responsibility integrovaný manažérsky systém bezpečnosť práce environmentalistika manažment kvality priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66937
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Analýza bezpečnostných a ergonomických podmienok pri výrobe čiarových čítacích zariadení = Analysis of safety and ergonomic condition in production of barcode reading equipment : Diplomová práca
  Božíková Ivana  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 66 s 1 CD-ROM
  bezpečnosť práce ergonómia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Bezpečná práca s náterovými látkami v SlovZink a.s., Košeca = Safe of Work with paintcont substances in SlovZink, Inc., Košeca : Diplomová práca
  Matuščin Peter  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 73 s 1 CD-ROM
  bezpečnosť práce náterové látky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Analýza rizík v drevospracujúcom podniku : Diplomová práca
  Sabo Milan (xxx) ; M390  Gaálová Klára
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 81 s 1 CD-ROM
  inžinierstvo životného prostredia bezpečnosť práce analýza rizík
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha