Výsledky vyhľadávania

 1. Nebezpečenstvo vnútorného prostredia priemyslených prevádzok - zváranie
  Záchenský Dávid ; 010290 
  Zborník abstraktov z 31. ročníka vedeckej konferencie Vnútorná klíma budov 2020 . S. 37-38
  zváranie kovov bezpečnosť práce prostredie pracovné zváračské pracoviská vetranie zváračské aerosóly
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Impact of Environmental Aspect and Safety at Work in Designing of Mechanized Building Processes
  Prokopčáková Katarína ; 010270  Hulínová Zdenka ; 010270 Szalayová Sylvia ; 010270 Prokopčák Lukáš ; 010270
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : . S. 611-616
  životné prostredie bezpečnosť práce mechanizácia stavebných procesov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Špecifické vplyvy prostredia a bezpečnosti práce na kontrolné merania geometrických parametrov v priemysle
  Lukáč Štefan ; V140 
  Inžiniersko-priemyselná geodézia 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [8] s.
  bezpečnosť práce industry priemysel
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Pracovné podmienky, bezpečnosť práce a zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím
  Kordošová Miroslava  Balog Karol ; M5000
  Bezpečná práca . Roč. 42, č.. 3 (2011), s.21-26
  bezpečnosť práce
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Sociálno-psychologické faktory spoľahlivosti a bezpečnosti práce. Social-psychological factors of the reliability and safety of the work
  Vrábeľová Xénia ; M390  Sabo Milan ; M390
  Akademická Dubnica 2004 : . s.639-642
  bezpečnosť práce
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Otázky bezpečnosti práce pri plazmovom striekaní. Health safety in plasma spraying
  Lošák Gabriel ; M390 
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2004 : . s.107-111
  bezpečnosť práce plazmové striekanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Spoločenská potreba vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce
  Sabo Milan ; M390 
  Bezpečnosť a hygiena práce . Roč. 48, č. 6 (1998), s.11-13
  vzdelávanie bezpečnosť práce
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Integrácia manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce
  Sablik Jozef ; M4000 
  CO-MAT-TECH 98 : . s.248-253
  manažérstvo kvality bezpečnosť práce
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 9. Uplatňovanie systémovej bezpečnosti práce v podniku
  Sabo Milan ; M390 
  Bezpečnosť a hygiena práce . Roč. 48, č. 7-8 (1998), s.31-32
  bezpečnosť práce
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Uplatňovanie systémovej bezpečnosti práce v podniku
  Sabo Milan ; M390 
  Kvalita a spoľahlivosť strojov : . s.67-71
  bezpečnosť práce podnik
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok