Výsledky vyhľadávania

 1. Nízkofrekvenčný hluk a kmitanie / aut. Stanislav Žiaran ; rec. Ondřej Jiříček, Jozef Zajac, Peter Zvolenský
  Žiaran Stanislav ; 020010  Jiříček Ondřej (rec.) Zajac Jozef (rec.) Zvolenský Peter (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Vydavateľstvo STU 2016 . - 316 s., 169 obr. 13 tab.
  ISBN 978-80-227-4536-9
  nízkofrekvenčný hluk kmitanie low frequency noise
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF6100
  kniha

  kniha

 2. Static & Vibration of Multilayer Structures
  Marton Pavol ; V250  Melcer Jozef (rec.) Gramblička Štefan (rec.) ; V110 Sandanus Jaroslav (rec.) ; V190
  1 st ed.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 82 p
  ISBN 978-80-227-4069-2
  vibration statics kmitanie statika vrstevnatá konštrukcia multilayer structure
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 3. Stability & vibration
  Ravinger Ján ; V250  Novák Drahomír (rec.) Ároch Rudolf (rec.) ; V190
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2012 . - 135 s
  ISBN 978-80-227-3703-6
  vibration stability kmitanie stabilita
  monografia
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF8100
  Stability & vibration

  kniha

 4. Kmitanie a modálna analýza mechanických sústav
  Trebuňa František  Šimčák František Huňady Róbert
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 . - 236 s
  ISBN 978-80-553-1206-4
  kmitanie mechanické sústavy modálna analýza
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0010
  MTF0110
  kniha

  kniha

 5. Rezonansni elektromechanični kolyvannja p´ezoelektryčnych plastych
  Šuľga M.O.  Karlaš V.L.
  Kijev : Naukova dumka, 2008 . - 269 s
  ISBN 978-966-00-0696-6
  kmitanie piezoelektrické telesá
  monografia
  kniha

  kniha

 6. Znižovanie kmitania a hluku v priemysle
  Žiaran Stanislav ; J250 
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 330 s
  ISBN 80-227-2366-5
  kmitanie hluk akustika
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF45210
  MTF4110
  Znižovanie kmitania a hluku v priemysle

  kniha

 7. Fyzika po kapitolách : Kmitanie a vlnenie
  Červeň Ivan ; E150 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 56 s
  fyzika kmitanie Vlnenie
  monografia
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 8. Rotordynamics / aut. Agnieszka Muszynska
  Muszynska Agnieszka 
  1st Ed.
  Boca Raton Taylor & Francis 2005 . - 1075 s.
  ISBN 978-0-8247-2399-6
  kmitanie rotačné stroje
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Vibration Control of Active Structures : An Introduction
  Preumont André 
  2. ed.
  Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2002 . - 364 s
  ISBN 1-4020-0925-9
  kmitanie kontrola
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Rotating Machinery Vibration : From Analysis to Troubleshooting
  Adams Maurice L. 
  Boca Raton : Taylor & Francis, 2001 . - 354 s
  ISBN 0-8247-0258-1
  rotačné stroje kmitanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha