Výsledky vyhľadávania

 1. Reduction of tonal noise in residential buildings / aut. Ondrej Chlebo, Stanislav Žiaran, Branislav Hučko, Michal Čekan
  Chlebo Ondrej ; 020010  Žiaran Stanislav Hučko Branislav ; 020010 Čekan Michal ; 020010
  Akustika : . Vol. 31, March (2019), s. 36-44
  kmitanie hluk vibration noise
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Hodnotenie neprevádzkovaných ozubených kolies / aut. Ondrej Chlebo, Michal Čekan
  Chlebo Ondrej ; 020010  Čekan Michal ; 020010
  Noise and vibration in practice : . S. 27-33
  kmitanie vibration
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Transmission of vibrations through vibration isolators, theory and application / aut. Stanislav Žiaran, Ondrej Chlebo, Michal Čekan, Jiří Tůma
  Žiaran Stanislav  Chlebo Ondrej ; 020010 Čekan Michal ; 020010 Tůma Jiří
  Advances in Mechanism and Machine Science / . S. 3995-4004
  izolátory kmitanie vibration isolator
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Application of vibroacoustics in subjective and objective assessment of bearing quality / aut. Ondrej Chlebo, Ľubomír Šooš, Stanislav Žiaran, Miloš Musil
  Chlebo Ondrej ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Žiaran Stanislav ; 020070 Musil Miloš ; 020010
  Proceeding of the International Conference ACOUSTICS 2019 High Tatras : . S. 203-208, online
  kmitanie hluk vibration acoustic noise
  http://acoustics.sk/zborniky/Proceedings-ACOUSTICS-2019-High-Tatras.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Hodnotenie kmitania DC motorčeka využitím metódy časovo synchronizovaného spriemerovania signálu / aut. Ondrej Chlebo, Juraj Úradníček, Miloš Musil
  Chlebo Ondrej ; 020070  Úradníček Juraj ; 020010 Musil Miloš ; 020010
  Proceeding of the International Conference ACOUSTICS 2019 High Tatras : . S. 94-97, online
  kmitanie vibration
  http://acoustics.sk/zborniky/Proceedings-ACOUSTICS-2019-High-Tatras.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Analysis of the impact of different types of vibration isolation on the dynamic loading of machines and the surrounding environment / aut. Stanislav Žiaran, Ondrej Chlebo, Miloš Musil
  Žiaran Stanislav  Chlebo Ondrej ; 020010 Musil Miloš ; 020010
  Proceedings of the 2018 ASME International Conference and Exposition on Noise Control Engineering . S. [6] s., USB kľúč
  kmitanie izolátory vibration seismic isolator
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vplyv hluku na psychiku človeka / aut. Stanislav Žiaran, Ondrej Chlebo
  Žiaran Stanislav  Chlebo Ondrej ; 020010
  Životné podmienky a zdravie : . S. 31-38
  hluk kmitanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Príčiny nežiaduceho kmitania a hluku kotlov a kegeneračných jednotiek vo výhrevniach : časť 3: Prenos kmitania stavebnými konštrukciami / aut. Stanislav Žiaran, Ondrej Chlebo
  Žiaran Stanislav ; 020010  Chlebo Ondrej ; 020010
  Vykurovanie 2018 : . S. 111-116, CD ROM
  kmitanie nízkofrekvenčný hluk vibration low frequency noise
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Model correction based on structural modal modification / aut. René Havelka, Miloš Musil, Ferdinand Havelka, Silvia Mihelová
  Havelka René ; 020010  Musil Miloš ; 020010 Havelka Ferdinand ; 020010 Mihelová Silvia ; 020010
  Noise and vibration in practice : . S. 51-54
  meranie kmitanie measurement vibration
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Záverečné zhodnotenie výstupov porovnaním experimentálnych a výpočtových výsledkov nádrží naplnených kvapalinou z pohľadu platných štandardov / aut. Andrea Horniaková, Ondrej Lietavec, Ferdinand Havelka, Miloš Musil
  Horniaková Andrea  Lietavec Ondrej Havelka Ferdinand ; 020010 Musil Miloš ; 020010
  Noise and vibration in practice : . S. 55-60
  meranie kmitanie measurement vibration
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok