Výsledky vyhľadávania

 1. Systém a organizácia ľudských zdrojov v podniku
  Spišáková Adriána  Končal Viliam (škol.) ; M310
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  organizácia práce ľudské zdroje riadenie ľudských zdrojov human resources
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47037
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zlepšenie riadiacich rozhodnutí vedúcich pracovníkov a organizácie ich plnenia v ZMOP, spol. s r.o., Modra = The suggestion of arrangements for improvement of the control decisions arragements and organization of they fulfillment in the ZMOP, spol. s r.o., Modra : Bakalárska práca
  Gaľan Jozef  Hrablik Chovanová Henrieta (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  riadiace rozhodnutia organizácia práce
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha