Výsledky vyhľadávania

 1. Prevádzkové hodnotenie solárneho systému v rodinnom dome
  Novotná Monika ; V290  Lulkovičová Otília ; V290
  Vykurovanie 2014 : . S. 285-288
  heat solar energy solar systems solárna energia solárne systémy teplo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Meranie a rozpočítavanie tepla na vykurovanie pri rôznej výrobe tepla
  Borisová Lucia ; V290  Petráš Dušan ; V290
  Vykurovanie 2013 : . s.439-442
  apartment houses bytový dom heat heating teplo vykurovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Prediction of the influence of air exchange on energetic efficiency of primary school
  Javorček Miroslav ; V180  Sternová Zuzana
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.175-180
  carbon dioxide energetická hospodárnosť energy efficiency heat oxid uhličitý teplo
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Komentár k vyhláške č. 282/2012 Z.z. MH SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody.
  Peráčková Jana ; V290  Januška Juraj ; V290
  Sanhyga 2013 : . s.5-10
  health hot water teplá voda teplo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Heat transfer coeficient of window using Monte Carlo methods (Latin Hypercube Sampling)(poster)
  Hrebík Pavol 
  First International Conference on Architecture and Urban Design (1-ICAUD) : . s.nestr.
  coeficient heat koeficient teplo
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Termovízne merania v odovzdávacej stanici tepla
  Végh Peter ; J0020 
  iDB Journal . Roč. 2, č. 4 (2012), s.42-43
  termovízne meranie teplo thermovision measurement
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Možnosti zásobovania teplom po odstavení veľkého tepelného zdroja
  Fabuš Michal  Urban František ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060
  Vykurovanie 2012 : . s.115-119
  teplo
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 8. Analýza neurčitosti vstupných údajov potreby tepla na vykurovanie bytového domu
  Hrebík Pavol 
  Structura 2012 : . s.nestr.
  energy neistota teplo uncertainty
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Heat transfer coeficient of window using Monte Carlo methods (Latin Hypercube Sampling)
  Hrebík Pavol 
  First International Conference on Architecture and Urban Design (1-ICAUD) : . s.1169-1176
  coeficient heat koeficient teplo
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Centralizované zásobovanie teplom a veľkoobjemové systémy
  Bukoviansky Marek ; V290  Takács Ján ; V290
  TZB Haustechnik . Roč.20, č.3 (2012), s.20-23
  heat teplo
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok