Výsledky vyhľadávania

 1. Rozmer výchovného pôsobenia v práci pedagóga na technickej VŠ / aut. Ivana Novotná
  Novotná Ivana ; 060100 
  Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách : . S. 131-135
  výchova vysoká škola technická hodnoty
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Skúsenosti zo spracovania komunálneho odpadu na alternatívne palivo / aut. Ľudovít Kolláth, Ľubomír Šooš, Iveta Onderová, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Peter Biath
  Kolláth Ľudovít ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Biath Peter ; 020070
  Vykurovanie 2016 : . S. 235-239, CD ROM
  environmetalistika výchova environmental education
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Výchova cukrovarníckych odborníkov na Slovensku
  Dandár Alexander ; C4250 
  2010
  Listy cukrovarnické a řepařské . Vol. 126, Iss. 7-8 (2010) (2010), s.242-247
  založenie vysokej školy výchova vedecká činnosťvedecká činnosť
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Kvalita výchovy a vzdelávania
  Turek Ivan ; M220  Albert Sándor ; M7000
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.420-434
  kvalita vzdelávania výchova
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vplyv výchovy a vzdelávania na formovanie osobnosti
  Odlerová Eva ; M4000 
  Psychologicko-spirituálne a filozoficko-edukačné aspekty osobnosti . s.174-182
  výchova vzdelávanie
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Úvahy o vzdelávaní trénerov v budúcnosti
  Glesk Pavol ; M340  Merica Marián ; M340
  Vzdelávanie odborníkov pre telesnú výchovu a šport v tradícii a perspektívach . s.32-35
  tréner vzdelávanie výchova
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Výchova k podnikavosti - strategický cieľ Európskej únie
  Turek Ivan ; M220 
  TAMR - Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední technické vzdělávání . Roč. 46, č. 4 (2005), s.17-21
  výchova podnikavosť
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Zabezpečenie kvality výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách v štátoch EÚ. Assurance Quality of Education at Basic a Secondary schools in EU
  Turek Ivan ; M220 
  Pedagogické rozhľady: Príloha Školstvo v štátoch EÚ . Roč. 13, č. 5 (2004), s.2-4
  výchova vzdelávanie mládeže
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Historický technický vývoj na Slovensku a jeho úloha pri výchove budúcich technikov a inžinierov. Historical Technical Development in Slovakia and its Role by Training of Future Technicians and Engineers
  Driensky Dušan ; M220 
  Roč. XIV. č. 3 . Roč. 7, č.2 (2004), s.4-5
  vývoj technický história výchova
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Osobnosť človeka a utváranie jeho charakteru v procese výchovy a vzdelávania. The human celebrity and a building his character in the process of the education
  Končal Viliam ; M310 
  Akademická Dubnica 2001 : . s.339-342
  Osobnosť výchova vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok