Výsledky vyhľadávania

 1. ECS´07. 6th Electronic Circuits and Systems Conference : Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 6.-7.9.2007 / Zost.:Brenkuš, J., Stopjaková, V.
  Brenkuš Juraj (zost.) ; E030  Stopjaková Viera (zost.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 194 s
  ISBN 978-80-227-2697-9
  CAD VLSI elektronické obvody teória obvodov neurálne siete analógové obvody testovanie obvodov mikrosystémy
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (8) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Nové trendy v konštruovaní a tvorbe technickej dokumentácie 2006 : Zborník vedeckých prác
  Nitra : SPU v Nitre, 2006
  ISBN 80-8069-701-9
  CAD CAM automatizácia projektovania technické meranie technická dokumentácia konštruovanie
  zborník
  (10) - článok
  kniha

  kniha

 3. COMITE 2005. 13th conference on Microwave Techniques : Proceedings. Prague, Czech Republic. 26.- 28. Sept. 2005 / Ed.: Hazdra, P., Mazánek, M.
  Hazdra Pavel (zost.)  Mazánek Miloš (zost.)
  Praha : Československá sekce IEEE, 2005 . - 339 s
  ISBN 80-86582-16-7
  mikrovlnná technika mikrovlnné obvody polovodičové zariadenia antény polovodičové integrované obvody CAD pasívne obvody
  zborník
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 4. CompSysTech 2003. Proceedings of the International conference on computer systems and technologies (e-Learning) : Sofia, Bulgaria 19.- 20. June 2003
  1.vyd.
  Sofia : Bulgarian Union of Automation and Informaticsunion, 2003 . - preruš. str
  ISBN 954-9641-33-3
  počítačové systémy architektúra počítačov riadiace počítače CAD CASE dátabázové systémy
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 5. CompSysTech 2002. Proceedings of the International conference on computer systems and technologies (e-Learning) : Sofia, Bulgaria 20.- 21. June 2002 / Edit. B, Rachev, A. Smrikarov
  Rachev Boris (zost.)  Smrikarov Angel (zost.)
  1.vyd.
  Sofia : Bulgarian Union of Automation and Informaticsunion, 2002 . - preruš. str
  ISBN 954-9641-28-7
  počítačové systémy architektúra počítačov riadiace počítače CAD CASE dátabázové systémy
  zborník
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 6. ECS´01. 3rd Electronic circuits and systems conference. Proceedings : Bratislava, Slovakia, 5.- 7. Sept. 2001
  Stopjaková Viera (zost.) ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 178 s
  CAD VLSI elektronické obvody teória obvodov neurálne siete analógové obvody testovanie obvodov mikrosystémy
  zborník
  (6) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  FIIT0001
  kniha

  kniha

 7. Části a mechanismy strojů. XLII. mezinárodní konference částí strojů a mechanismů. 1., 2. díl : Sborník referátů. Ostrava, Česká republika. 4.- 5. Sep. 2001
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2001 . - 378 s
  ISBN 80-7078-919-0
  CAD CAM mechanika strojov technická mechanika teória strojárstva
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 8. Spring conference on computer graphics. Conference proceedings : SCCG 2001. Budmerice, SK. 25.- 28. April. 2001
  Kunii Tosiyasu L. (zost.) 
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2001 . - 295 s
  ISBN 80-223-1606-7
  počítačová grafika CAD automatizácia projektovania geometrické modelovanie grafické počítačové systémy animácia počítačová vizualizácia dát
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0001
  kniha

  kniha

 9. Spring conference on computer graphics. Conference materials, posters : SCCG 2001. Budmerice, 25.- 28. April. 2001
  Zimányi Marek (zost.) 
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2001 . - 74 s
  ISSN 1335-5694
  počítačová grafika CAD automatizácia projektovania geometrické modelovanie grafické počítačové systémy animácia počítačová vizualizácia dát
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0001
  kniha

  kniha

 10. Nové trendy v konštruovaní a tvorbe technickej dokumentácie : Zborník v vedeckej konferencie. Nitra, SK. 1. Jún 2000
  Gaduš Ján (zost.)  Bajla Jozef (zost.)
  Nitra : SPU v Nitre, 2000 . - 149 s
  ISBN 80-7137-714-7
  CAD CAM automatizácia projektovania technické meranie technická dokumentácia
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha