Výsledky vyhľadávania

 1. 50. medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov : Zborník abstraktov. Terchová, SR. 8.- 10. Sep. 2009 / Zost.:Šúriková, A.
  Žilina : Žilinská univerzita, 2009 . - 89 s
  mechanika strojov technická mechanika teória strojárstva CAD CAM
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. 48. medzinárodná konferencia katedier častí strojov a mechanizmov 2007 : Zborník príspevkov. Smolenice 12. - 14. 9. 2007 / Zost.:Šúriková, A.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-227-2708-2
  mechanika strojov technická mechanika teória strojárstva CAD CAM
  zborník (príspevkov)
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. ECS´05. 5th Electronic circuits and systems conference. Proceedings : Bratislava, Slovakia, 8.-9. Sept. 2005. / Zost.:Stopjaková, V.
  Stopjaková Viera (zost.) ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 192 s
  CAD VLSI elektronické obvody teória obvodov neurálne siete analógové obvody testovanie obvodov mikrosystémy
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (9) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. ECS´03. 4th Electronic circuits and systems conference. Proceedings : Bratislava, Slovakia, 11- 12. Sept. 2003 / Zost.:Butaš, J. a Stopjaková, V.
  Stopjaková Viera (zost.) ; E030  Butaš Ján (zost.) ; E210
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 192 s
  ISBN 80-227-1939-0
  CAD VLSI elektronické obvody teória obvodov neurálne siete analógové obvody testovanie obvodov mikrosystémy
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2003 : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadaný počas konania 10. Medzinárodného strojárského veľtrhu v Nitre, Nitra, SK. 29. Máj 2003
  Gaduš Ján (zost.)  Bajla Jozef (zost.)
  Nitra : SPU v Nitre, 2003 . - 178 s
  ISBN 80-8069-194-0
  CAD CAM automatizácia projektovania technické meranie technická dokumentácia konštruovanie
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  MTF1000
  kniha

  kniha

 6. Nové trendy v konštruovaní a tvorbe technickej dokumentácie : Zborník v vedeckej konferencie. Nitra, SK. 31. Máj 2001
  Gaduš Ján (zost.)  Bajla Jozef (zost.)
  Nitra : SPU v Nitre, 2001 . - 192 s
  ISBN 80-7137-862-3
  CAD CAM automatizácia projektovania technické meranie technická dokumentácia konštruovanie
  zborník (príspevkov)
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  MTF1000
  kniha

  kniha

 7. XLI. medzinárodná konferencia katedier častí a mechanizmov strojov : Zborník referátov. Košice-Herľany, Slovensko. 6.- 8. Sep. 2000
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2000 . - 407 s
  ISBN 80-7099-480-0
  mechanika strojov technická mechanika teória strojárstva CAD CAM
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 8. MicroCAD 98 : International Computer Science Conference. Section C: Materials Science and Technologies : Konf. Miskolc-Egyetemváros. February, 24-26,1998
  B.m., 1998 . - 148 s
  materiály zborníky technológie výrobné CAD
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 9. MicroCAD 94 : International Computer Science Conference : Konf. Miskolc. 3.March 1994
  b.m., 1994 . - 131 s
  výroba CAD zborníky CAD systémy systémy CAD
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha