Výsledky vyhľadávania

 1. Automatizované navrhovanie technologických postupov a začlenenie do súčasných CAx systémov = Automated process planning and integration to current CAx systems : Dizertačná práca
  Necpal Martin ; M3000  Peterka Jozef (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 119 s príl
  CAPP CAD
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Operácie a verbálny model technologického postupu diskrétnej strojárskej výroby : Kand.diz.práca : V.odb. 25-15-9 : Obh. 21.11.1984 / [aut.] Békésová,Sidónia, Ing
  Békésová Sidónia 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1982 . - 178 s.vpríl Autoref.1982, 23 s
  technická kybernetika ASR TP CAD technologické procesy programové systémy BEST výrobné procesy
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI2000
  kniha

  kniha