Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza príčin únavových lomov kľukového hriadeľa briketovacieho lisu.
  Jankových Peter ; J  Chmelko Vladimír (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics stress life fatigue únava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94884
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Príčiny kmitania na potrubných dvoroch veľkých turbokompresorov
  Janega Juraj ; J  Chmelko Vladimír (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics fatigue vibration gas pipeline natural frequency únava kmitanie plynovod vlastná frekvencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85309
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Systém na zabránenie mikrospánku vodičov
  Chytil Róbert ; I100  Jurikovič Matej (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 86 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks face fatigue safety únava bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81290
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 4. Únavové charakteristiky zvarových spojov nitrooxidačne upravených oceľových plechov = The fatigue characteristic of weld joint nitrooxidatively treated steel plates : Diplomová práca
  Kozlík Pavol  Marônek Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011
  MTF ; . - 57
  nitrooxidation fatigue zvarový spoj únava zváranie Welding
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75408
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vplyv dlhodobej prevádzky na zmeny vlastností austenitických ocelí primárneho okruhu JE VVER-440
  Krajčovič Michal  Kupča Ľudovít (škol.)
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  austenitické ocele mechanické vlastnosti únava mechanical properties fatigue
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75315
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Analýza príčin opotrebovania výťahových lán = Analyse of the elevator's rope wear cause : Diplomová práca
  Kállai Ladislav  Čaplovič Ľubomír (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2007
  MTF ; . - 83 s 1 CD-ROM
  výťahy oceľové laná opotrebovanie únava
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha