Výsledky vyhľadávania

 1. Opätovné použitie materiálov na obnovu vozoviek
  Gschwendt Ivan  Bačová Katarína ; 010120 Cápayová Silvia ; 010120
  Inžinierske stavby : . Roč. 66, č. 1 (2018), s. 50-54
  systém hospodárenia s vozovkami pavement management system vozovka s dlhou životnosťou long-life pavement asfaltové vozovky asphalt pavement prísady additives únava fatigue
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Experimental investigation of properties of GFRP foam cored sandwich joints / aut. Jana Gulanová, Matúš Margetin, Papa-Birame Gning, Andrej Chríbik
  Gulanová Jana ; 020030  Margetin Matúš ; 020010 Gning Papa-Birame Chríbik Andrej ; 020030
  MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] : . Vol. 157, (2018), s. art. no. 05007, [11] s., online
  bending fatigue ohyb únava
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85044785970&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=gulanova+j&st2=&sid=8e19aac1d24c5aa7e169bf0173c929a2&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28gulanova+j%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Únavová pevnosť zvarov potrubí / aut. Vladimír Chmelko, Matúš Margetin
  Chmelko Vladimír ; 020010  Margetin Matúš ; 020010
  Plyn : . Roč. 97, č. 4 (2017), s. 156-163
  únava potrubie fatigue pipeline
  článok z periodika
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Influence of geometrical and technological notches of welded components on fatigue life time
  Margetin Matúš ; J0010  Ďurka Róbert ; J0010 Chmelko Vladimír ; J0010
  Applied mechanics 2012 : . s.101-104
  fatigue únava
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vplyv kvality asfaltových zmesí na bezpečnosť cestnej premávky
  Bačová Katarína ; V120  Štefunková Silvia ; V120
  Asfaltové vozovky 2011[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  fatigue nízkoteplotná asfaltová zmes stiffness modulus trvalé deformácie tuhosť únava warm mix asphalt wheel tracking
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Fatigue life time analysis of notched component
  Margetin Matúš ; J0010 
  Applied mechanics 2010 : . s.87-90
  únava životnosť fatigue fatigue life time
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The plastic strain calculation formula using the model of cyclic deflection curve during monitoring process
  Garan Martin ; J0010 
  Applied mechanics 2010 : . s.49-52
  únava plastická deformácia fatigue plastic strain
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Systém kontinuálneho monitorovania únavového poškodenia kritických miest kompresorovej stanice
  Garan Martin ; J250  Chmelko Vladimír ; J220
  Applied Mechanics 2007 : . s.CD Rom
  monitorovanie únava bezpečnosť monitoring fatigue
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok